Tai Chi Kungfu Push Hands Chin Na

¤¤¤¤ NIEUWS ¤¤¤¤

Voor de eerste

keer in België:

Workshop met

Liang De Hua

16-17 nov. 2019

¤¤¤¤

Liang De Hua Fajin

¤¤¤¤

Klik hier voor

meer informatie

Welkom op de site van YMAA België

YMAA (Yang's Martial Arts Association) is een internationale organisatie die lessen in taijiquan, kungfu en qigong aanbiedt.

YMAA telt 44 scholen in 15 landen in Noord- en Zuid-Amerika, West- en Oost-Europa, Zuid-Afrika en het Midden-Oosten.

Yang Jwing-Ming, de stichter van YMAA, is een Chinees, afkomstig uit Taiwan, die nu in Californië woont. Hij is de auteur van tientallen boeken en dvd's.

Erik Elsemans leidt YMAA in België en studeert sinds 1996 bij Yang Jwing-Ming.